Projekt

  • Värmeåtervinning och växlarbyte åt HSB Timotejen.
  • Systembolaget Huddinge åt JMW Bygg
  • Stambyte på Hålvägen 20 åt Botkyrkabyggen (pågående)
  • Utbyte av gamla kulvertsystem mellan större fastigheter åt Hembla och Botkyrkabyggen
  • Relining av bottenplattan på Tunavägen i samarbete med Aarsleff åt Botkyrkabyggen
  • Om dragning av spill och dagvatten under fem förskolor i Husby åt JMW Bygg.
  • Byte av stamventiler och radiatorventiler åt Botkyrkabyggen, Hsb och Hembla.
  • Service arbeten på Botkyrkabyggens Fastigheter under 35år.

Några utvalda kunder