Tjänster

  • Service jobb på större och mindre kontrakt samt löpande.
  • Felsökning av läckor och fuktskador inklusive åtgärd.
  • VVS arbeten i samband med nyproduktion och ROT
  • Stambyten samt utbyte av avlopp och stråk enligt offerter.
  • Utbyte samt ombyggnationer av växlare och abonnentcentraler.
  • Värmeåtervinning i större och mindre fastigheter.
  • Rensning av stamstopp samt i förebyggande underhåll enligt offert.
  • Utbyte av Stamventiler samt radiatorventiler i större och mindre fastigheter.
  • Projektering och konsulttjänster av större och mindre arbeten